Wij wensen iedereen een gezond, sportief en gezellig dans- en turnseizoen toe! Bestuur en technische commissie V.T.V.     Kopij clubblad inleveren voor 31 oktober 2016 !