De uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering is te vinden onder Downloads !    Kopij clubblad inleveren voor 30 juni 2017 !